PKN
  » Voorgangers 
À Dieu
Onze voorgangers stellen zich voor Onze voorgangers stellen zich voor

De dienst A Dieu is per 1 september 2018 opgeheven.
Wilt u dat een uitvaartplechtigheid door een voorganger, dominee of predikant van de Protestantse Gemeente Utrecht wordt verzorgd? U kunt dit aangeven bij de uitvaartbegeleider. Hij of zij heeft een overzicht van Utrechtse voorgangers.
Heeft u een specifieke vraag m.b.t. één van de van de protestantse voorgangers? U kunt dan bellen met het bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het bureau is op werkdagen bereikbaar tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur telefoonnummer 0302737540.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Om goede bereikbaarheid te kunnen garanderen, doen op dit moment acht voorgangers afwisselend een week lang dienst.
Deze daartoe aangewezen voorgangers hebben op 5 februari 2013 tijdens een plechtigheid in de Domkerk hun opdracht van de PGU ontvangen (zie
foto). De opdracht houdt onder andere in dat van hen verwacht wordt het belang van de overledene en nabestaanden voorop te stellen en vertrouwelijkheid te bewaren.
Onze voorgangers stellen zich hieronder aan u voor.

 
Elly Bakker Elly Bakker

Sinds 2011 ben ik met emeritaat. In mijn werkzame leven was ik geestelijk verzorger in een psychogeriatrisch verpleeghuis in Laren N.H. (1979-1986),  predikant  in verzorgings- en verpleeghuizen in Utrecht  (1986-2003) en tenslotte tot 2011 voorganger van de Centrumgemeente, een wijkgemeente in Utrecht met aandacht voor mensen dicht bij of net óver de rand van de kerk.
Er is zoveel te zeggen en te vertellen over een mensenleven, wanneer de dood het leven raakt. Rond het moment van afscheid nemen wil ik als voorganger met aandacht luisteren naar de verhalen; ruimte bieden voor alle uiteenlopende gedachten en gevoelens die er zijn: van verdriet en opstandigheid om  het verlies - soms ook om wat niet is uitgesproken, of verkeerd gegaan - tot opluchting omdat een lijdensweg ten einde is. Iedere keer opnieuw vind ik dat zo‘n eervolle taak: een stukje meelopen met mensen op een kruispunt in hun leven. Helpen om in alle eerbied te zeggen wat op dat moment  niet ongezegd mag blijven. Waar mogelijk woorden van troost en uitzicht aanbieden. Daarom werk ik graag mee aan  Á Dieu.

 
Aline Barnhoorn Aline Barnhoorn

In een ver verleden werkte ik als pastor bij Bartimeus in Zeist, daarna voor het Hervormde Maatschappelijk Activeringswerk in de Provincie Utrecht, daarna als luchtmachtpredikant. En nu ben ik met ‘functioneel leeftijdsontslag’. Het fijne van het emeritaat is dat je  die dingen kunt blijven doen die als predikant je hart en ziel hebben. Het leiden van een uitvaart is iets heel persoonlijks en ik ervaar dat intens. Je raakt in heel korte tijd betrokken bij een leven dat geleefd is, bij het verdriet van de achterblijvers en bij de liefde die soms overvloedig, soms moeizaam vorm kan krijgen.
Samen eerbiedig zoeken naar woorden en gebaren die tot uitdrukking brengen wie deze mens is geweest, in het Licht van de Eeuwigheid.... ik vind dat het mooiste wat mensen kunnen doen voor een gestorvene.

 
Meindert Boersma Meindert Boersma

Het vormgeven en leiden van afscheidsbijeenkomsten was een belangrijk onderdeel van mijn werk als predikant. Soms ontmoette ik bij de kinderen of de familie een grote betrokkenheid bij geloven en kerk. Maar we moesten nogal eens samen zoeken naar nieuwe vormen van afscheid zonder het vertrouwde ‘kerkachtige’ los te willen laten. Hoe doe je recht aan wensen en verlangens en laat je tegelijkertijd iets meeklinken van het grote Geheimenis? Kortom: hoe neem je eerbiedig en waardig afscheid. Dat was en is mijn insteek als het gaat om bijeenkomsten rond sterven.
Ik was jarenlang ‘gewoon’ predikant binnen de Hervormde Kerk (Loppersum, Barendrecht); de laatste twintig jaren tot mijn emeritaat werkte ik in De Woudkapel in Bilthoven, een vrijzinnige geloofsgemeenschap. 
 

 
Seintje Bos Seintje Bos

Ik hoop dat ik een reisgenoot kan zijn voor mensen die zoeken naar grond onder de voeten in een tijd van groot verdriet en rouw. Na jarenlang als kerkelijk werker verbonden te zijn geweest aan de Protestantse Gemeente van Utrecht, bied ik nu alweer geruime tijd pastorale dienstverlening en geestelijke begeleiding aan mensen met of zonder kerkelijke binding. Daarbij verzorg ik vieringen en rituelen op kruispunten van de levensweg. Het afscheid van een dierbare is zo’n kruispunt. Er moeten in korte tijd heel veel keuzes gemaakt worden die recht doen aan de overledene en diens levensovertuiging, maar ook degenen die achterblijven hebben hun wensen. Samen met de familie wil ik werken aan een waardig, mooi en persoonlijk afscheid. Wie mij beter wil leren kennen kan mijn website bezoeken: www.seintjebos.nl

 
Annette Dubois Annette Dubois

Na een aantal jaren op verschillende plekken gewerkt te hebben als geestelijk verzorger en pastoraal opbouwwerker, werk ik nu al geruime tijd vanuit mijn eigen praktijk, Praktijk Sporen. Als vrijgevestigd geestelijk verzorger hoop ik zo een tochtgenoot te zijn voor mensen op de levensweg.
Dit is soms met iemand op zoek gaan naar antwoorden op levensvragen, een ander moment een cursus geven waarin wij op zoek gaan naar bronnen van kracht in tijden van verlies en vergankelijkheid. Maar zeker ook hen ondersteunen die afscheid nemen van een dierbare. In een gesprek zoeken we dan samen naar wie deze mens is geweest in het licht van de Eeuwige en welke betekenis deze persoon heeft gehad voor de familie, vrienden en bekenden. Met familie wil ik een waardig, mooi en goed afscheid samenstellen. Uit eigen ervaring weet ik, hoe een goed vorm gegeven afscheid, helpt bij het verwerken van het verlies. Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn website: www.praktijksporen.nl.

 
Marian van Giezen Marian van Giezen

Mijn naam is Marian van Giezen. Opgegroeid binnen de rooms-katholieke traditie heb ik eerst zo’n 10 jaar binnen de RK kerk gewerkt in het pastoraat; daarna ben ik overgestapt naar de Protestantse Kerk. Inmiddels werk ik sinds 3 jaar in die kerk als gemeentepredikant. Door mijn achtergrond en geschiedenis ben ik dus thuis in zowel de katholieke als de protestantse traditie. Het begeleiden van een afscheid vind ik zeer waardevol. Het is voor mij een kans om iets te betekenen voor mensen op een emotioneel en kwetsbaar moment in hun leven. En ik vind het een uitdaging om bij die gelegenheid te helpen dingen zó te verwoorden en vorm te geven dat het mensen helpt om verder kunnen na het verlies van hun dierbare. Eigen website.
 

 
Albertine Verweij Albertine Verweij

Ieder mensenleven is uniek, ieder overlijden ook. Uit ervaring weet ik dat bij een overlijden een waardig afscheid heel belangrijk is. Ik wil graag geloof, hoop en liefde dichtbij mensen brengen die een geliefde moeten missen. Warm, betrokken en respectvol. Samen met de nabestaanden wil ik graag een persoonlijke invulling geven aan de uitvaart en op de dag van afscheid nemen voorgaan bij de plechtigheid.

Jarenlang was ik werkzaam in het onderwijs en als pastoraal ouderling verbonden aan een wijkgemeente. Een aantal jaren geleden heb ik de cursus “Het leiden van uitvaarten door gemeenteleden” gedaan. Een vakgebied waarin ik zeer geïnteresseerd ben.

 
Marja Vos Marja Vos

Laten geloof, hoop en liefde ook mogen dóórklinken wanneer een gelovige dierbare is overleden.
Het getuigt van liefde en respect als nabestaanden beseffen dat het geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest belangrijk was voor hun overleden familielid. Het is een groot geheim dat Gods’ Liefde in Christus ons door de dood heen draagt en ons het eeuwige leven geeft door Hem en met Hem.
Ik ben mijn hele werkzame leven al verpleegkundige, momenteel  bij het Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) in Midden Nederland. Met hart en ziel doe ik mijn werk in Nederland als ook vele jaren daarvóór in het buitenland.
Naast mijn werk ben ik ben pastoraal ouderling van de Bethelkerk, heb ik een HBO theologie opleiding aan het Nederlands Bijbel Instituut te Utrecht gevolgd en een cursus van de Protestantse Kerken in Nederland om uitvaartdiensten te mogen leiden. 
Bij het verzorgen van een uitvaartdienst ervaar ik het als “genade” om zo dicht bij mensen te mogen zijn, om van zo dichtbij de overledene  eerbiedig en troostvol  in Gods hand te mogen leggen.

 
 
 
 

folder

bekijken
 
Telefoon

085 489 49 01

elke dag 9-21 uur

 

Algemene informatie:
i.stok@protestant-utrecht.nl

Bureau PGU: 030 273 75 40
Website PGU: www.pgu.nu

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.